Dobro došli u polikliniku Silab. Mi živimo promjenu.

Opremljeni najsuvremenijom aparaturom, u potpunosti prilagođeni djeci i odraslima te željni rada koji temeljno mijenja živote!

Upoznajte nas

Što nas ističe od svih ostalih?

Naša prednost se nalazi u visoko kvalificiranom timu kojeg odlikuje holistička perspektiva zdravlja, individualizirani pristup svakom pacijentu neovisno o dobi te neprestana modernizacija terapijskih metoda! Vodimo se filozofijom kako je svaka osoba posebna. Jer upravo ta filozofija polučuje one najposebnije rezultate.

Stručnost

Holistička perspektiva

Suvremena oprema

Individualizirani pristup

Naše usluge

Poliklinika Silab za fizikalnu medicinu, neurologiju i fizikalnu terapiju opremljena je suvremenim pomagalima i spravama za rehabilitaciju te je u potpunosti prilagođena djeci i odraslima. Specijalizirani smo za rad s djecom i odraslima s neurološkim i senzomotoričkim oštećenjima te primjenjujemo licencirane metode u radu kao što je Bobath koncept te Ayres senzorička integracija.

Fizikalna terapija

Individualni pristup uključuje pregled liječnika fizijatra, procjenu stanja te individualizirani rehabilitacijski plan i program koji izrađuju visoko educirani fizioterapeuti u suradnji s liječnikom. Fizikalna terapija uključuje terapijske postupke manualne terapije, terapijske vježbe, primjena fizikalnih agensa, elektroterapijske procedure.

Radna terapija

Zdravstvena djelatnost kojoj je cilj postizanje i održavanje optimalne razine funkcionalnosti u svakodnevnim aktivnostima. Fokus radne terapije je na poticanju neovisnosti, samostalnosti i produktivnosti pacijenta.

Robotska neurorehabilitacija

Uz konvencionalnu fizikalnu terapiju kombiniramo robotsku potpomognutu terapiju kako bismo postigli najbolji mogući ishod kod pacijenata. Napredak se dokumentira prije i nakon terapijskog procesa. Kroz interaktivne terapije i virtualne izazove pacijentu stvaramo zabavno okruženje te na taj način pospješujemo motoričko učenje.

Senzorna integracija

Terapijski pristup koji se koristi za djecu i odrasle osobe sa senzornim integracijskim teškoćama. Senzorna integracija se odnosi na sposobnost mozga da obradi i interpretira informacije koje dolaze od različitih osjetila poput vida, sluha, dodira, ravnoteže i propriocepcije.

Neurofeedback

Neinvazivna i bezbolna terapijska metoda, postupan proces učenja koji koristi sposobnost mozga da se samostalno regulira i ostvaruje ravnotežu. Neurofeedback trening omogućuje mozgu da poboljša učinkovitost svojih funkcija i time pridonosi održavanju zdravog tijela.

O nama

Stručni tim Poliklinike Silab sastoji se od liječnika specijalista fizikalne medicine, specijalista neurologije te visoko educiranih magistra fizioterapije i radnih terapeuta s verificiranim međunarodnim tečajevima AYRES senzorne integracije ASI® , Bobath terapije ® i Neurofeedback ® terapije..


Često postavljena pitanjaRadna terapija namijenjena je djeci i odraslim osobama koje zbog ozljede, bolesti ili stanja ne mogu aktivno sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima. Kod djece radna terapija provodi se kroz igru primjerenu dobi i mogućnostima, a kod odraslih osoba prilagođavanjem i uvježbavanjem svakodnevnih aktivnosti (oblačenje, hranjenje, odlazak u zajednicu,...).

Da, poremećaj senzorne integracije utječe na vještinu hranjenja, ali i izgovora.

Da. Standardiziranom procjenom senzorne integracije i praksije procjenjujemo razloge i utjecaj senzorne integracije na ponašanje djeteta nakon čega pišemo smjernice za rad u školskom okruženju.

Neurofeedback se primjenjuje kod različitih stanja i poremećaja poput autizma, ADHD-a, osoba s anksioznim poremećajem, osoba s poremećajem spavanja, osoba s poremećajem pažnje, komunikacije i ponašanja. Neurofeedback je neinvazivna metoda te samim time ne mijenja strukturu mozga, a prema simptomima određuje se protokol za svakog pojedinca.