Elektroterapija

Elektroterapija podrazumijeva primjenu električne energije u terapijske svrhe. Postoji više vrsta znanstveno dokazane elektroterapije, a dijelimo ju prema frekvenciji struje koja se aplicira na bolno područje.

Elektroterapija podrazumijeva primjenu električne energije u terapijske svrhe. Postoji više vrsta znanstveno dokazane elektroterapije, a dijelimo ju prema frekvenciji struje koja se aplicira na bolno područje.

Upoznajte terapiju

Ispod postavljenih elektroda ili u zoni prostrujavanja događaju se razni fiziološki procesi. Zavisno o tipu struje koji se aplicira povećava se mišićna kontrakcija, smanjuje se podražljivost osjetilnih receptora, šire se krvne žile te se poboljšava izmjena tvari u stanici. Sve to utječe na brže cijeljenje tkiva odnosno značajno smanjenje boli.

Obratite nam se s povjerenjem

Zatražite svoj termin za konzultacije, terapiju ili tretman putem našeg sigurnog online obrasca. Naše osoblje kontaktirati će Vas u roku 24 sata putem telefona ili maila, i ponuditi termin koji Vam najviše odgovara.

TENS

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) je tehnika električne stimulacije koja se često koristi u fizikalnoj terapiji za smanjenje boli. Ova metoda koristi niske električne impulse koji se primjenjuju putem elektroda postavljenih na kožu kako bi se stimulirali živci i smanjila percepcija boli.

DDS

DDS (Dijadinamske struje) su niskofrekventne poluvalne ili punovalne ispravljene struje sinusoidnog oblika, frekvencije 50-100 Hz. Njihovo glavno djelovanje odražava se u ublažavanju boli te aktivnoj hiperemiji. Kombinacijom različitih frekvencija i dodavanjem struje male jakosti postiže se više modulacija dijadinamskih struja.

IFS

IFS su srednjefrekventne struje dobivene interferencijom dviju izmjeničnih sinusoidnih struja unutar tkiva. Prednost ovih struja jest to što ostvaruju terapijski efekt u dubini tkiva.